Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Faruk VAROL

Karasu Meslek Yüksekokulu

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

İletişim

fvarol@sakarya.edu.tr

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Varol, F; - Investigation of Mechanical Properties of MIG-Brazed 304 Stainless Steel and EN 10292 Galvanized Steel Joints using Different Current Intensity - ACTA PHYSICA POLONICA A - Vol. - pp.34-35 - ISSN : 0587-4246 - DOI : 10.12693/APhysPolA.131.34 - - - Proceedings Paper - - 2017 - WOS:000396118600010
2 Akkas, N; Ilhan, E; Varol, F; Aslanlar, S; - Welding Time Effect on Mechanical Properties in Resistance Spot Welding of S235JR(Cu) Steel Sheets Used in Railway Vehicles - ACTA PHYSICA POLONICA A - Vol. - pp.541-543 - ISSN : 0587-4246 - DOI : 10.12693/APhysPolA.129.541 - - - Proceedings Paper - - 2016 - WOS:000376595000032
3 Varol, F; Ozsarac, U; Aslanlar, S; Onat, A; Ekici, M; Ferik, E; - Influence of Current Intensity and Heat Input in MIG-Brazed Joints of DP 600 Thin Zinc Coated Steel Plates - ACTA PHYSICA POLONICA A - Vol.127 - pp.968-971 - ISSN : 0587-4246 - DOI : - - - Proceedings Paper - - 2015 - WOS:000357937100028
4 Ekici, M; Varol, F; Ozsarac, U; Aslanlar, S; Polychroniadis, EK; Oral, AY; Ozer, M; - Springer Proceedings in Physics - INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MICROSCOPY CONGRESS - Vol. - pp.85-91 - ISSN : 0930-8989 - DOI : 10.1007/978-3-319-04639-6_12 - - - Proceedings Paper - - 2014 - WOS:000350737700012
5 Varol, F; Ferik, E; Ozsarac, U; Aslanlar, S - Influence of current intensity and heat input in Metal Inert Gas-brazed joints of TRIP 800 thin zinc coated steel plates - MATERIALS & DESIGN - Vol.52 - pp.1099-1105 - ISSN : 0261-3069 - DOI : 10.1016/j.matdes.2013.06.054 - DEC - - Article - - 2013 - WOS:000323832200129
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 FARUK VAROL; ERDİNÇ İLHAN; UĞUR ÖZSARAÇ; SALİM ASLANLAR; - Investigation of Mechanical Properties of Metal Inert Gas-Brazed TRIP800 Steel Joints Using Different Shielding Gas Flow Rate  - Acta Physica Polonica A - Vol.125 - pp.473-474 - ISSN : 0587-4246 - DOI : 10.12693/APhysPolA.125.473 - - - - - 2014 -
2 FARUK VAROL; UĞUR ÖZSARAÇ; ERDİNÇ İLHAN; SALİM ASLANLAR; - Effect of Welding Current on Mechanical Properties of Welding Joints in S235JR(Cu) Steel Sheets in Resistance Spot Welding  - Acta Physica Polonica A - Vol.125 - pp.500-502 - ISSN : 0587-4246 - DOI : 10.12693/APhysPolA.125.500 - - - - - 2014 -
3 FARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; UĞUR ÖZSARAÇ; MURAT ÇOLAK; - İnvestigation of Mechanical Properties of MIG Brazed DP 600 Steel Joints Using Different Working Angles - Material Testing - Vol.56 - pp.858-862 - ISSN : 0025-5300 - DOI : 10.3139/120.110642 - - - - - 2014 -
4 FARUK VAROL; UĞUR ÖZSARAÇ; SALİM ASLANLAR; NURİ AKKAŞ;FARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; ERDİNÇ İLHAN; - The Effect Of Nugget Sizes On Mechanical Properties In Resistance Spot Welding Of SPA-C Atmospheric Corrosion Resistant Steel Sheets Used In Rail Vehicles - Material Testing - Vol.56 - pp.879-883 - ISSN : 0025-5300 - DOI : 10.3139/120.110646 - - - - - 2014 -
5 FARUK VAROL; UĞUR ÖZSARAÇ; SALİM ASLANLAR; MEHMET EKİCİ;FARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; UĞUR ÖZSARAÇ; - Investigation of carbon–carbon composite brake pads in wet and dry sliding wear conditions - Industrial Lubrication and Tribology - Vol.66 - pp.645-652 - ISSN : 0036-8792 - DOI : 10.1108/ILT-11-2011-0092 - - - - - 2014 -
1.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN, TEKNİK NOT, KISA MAKALE, YORUM, VAKA TAKDİMİ, EDİTÖRE MEKTUP, ÖZET, KİTAP KRİTİĞİ, ARAŞTIRMA NOTU :
1 FARUK VAROL; - “Galvanizli Otomotiv Saclarında MIG Lehimleme Yönteminin Kullanımı”  - METAL DÜNYASI - Vol.241 - pp.1-6 - ISSN : 1305-3701 - DOI : - - - - - 2013 -
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Ömer SAVAŞ; Yusuf Sadi ASLANLAR; Çağatay TEKE; Faruk VAROL; Baha GÜNEY; Salim ASLANLAR - Determination Of Optimal Welding Method Used In Aluminum Frame Manufacturing Process With Fuzzy Analytical Network Process Approach - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 Yrd.Doç.Dr. Ömer SAVAŞ; FARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; - EXPERIMENTAL OPTIMIZATION OF PROCESS PARAMETERS ON RESISTANCE SPOT WELDING SHEAR STRENGTH BASED ON TAGUCHI METHOD - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
3 FARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; UĞUR ÖZSARAÇ; - ‘‘Investıgatıon Of Mechanıcal Propertıes Of Mıg-Brazedtrıp 800 Steel Joınts Usıng Dıfferent Workıng Angles’’ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
4 FARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; UĞUR ÖZSARAÇ; - ‘‘Influence Of Current Intensıty And Heat Input In Mıg-Brazed Joınts Of Dp600 Thın Zınc Coated Steel Plates ’’  - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
5 FARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; ERDİNÇ İLHAN; - "The Effect of Nugget Sizes on Mechanical Properties in Resistance Spot Welding of SPA-C Steel Sheets Used in Rail Vehicles" - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
6 FARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; UĞUR ÖZSARAÇ; MURAT ÇOLAK; - "Investigation of Mechanical Properties of Mıg-Brazed DP 600 Steel Joints Using Different Working Angle" - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
7 FARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; UĞUR ÖZSARAÇ; - "Influence of Current Intensity and Owerlap Joint Form in MIG-Brazed Joints of DP600 Thin Zinc Coated Steel Plates"  - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
8 FARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; UĞUR ÖZSARAÇ; - “Microstructural Investigation of IF Steels Joined by Metal Inert Gas Brazing” - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
9 Nuri AKKAŞ, Faruk VAROL, Erman FERİK, Salim ASLANLAR, Uğur ÖZSARAÇ, Erdinç İLHAN FARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; UĞUR ÖZSARAÇ; ERDİNÇ İLHAN; - ‘‘Investıgatıon of mechanıcal propertıes of MİG-Braze trıp 800 steel joınts usıng dıfferent shıeldıng gas flow rate’’ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
10 Nuri AKKAŞ, Erdinç İLHAN, Salim ASLANLAR, Uğur ÖZSARAÇ, Faruk VAROL, Erman FERİK FARUK VAROL; - ‘‘Effect of welding current on mechanical properties of welding joints in S235JR(Cu) steel sheets in resistance spot welding’’  - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
11 FARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; UĞUR ÖZSARAÇ; - “Microstructural Investigation of MIG-Brazed 304L Stainless Steel Joints”, International Multidisciplinary Microscopy Congress" - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
12 FARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; UĞUR ÖZSARAÇ; ERDİNÇ İLHAN; - “Effect of Welding Parameters on Mechanical Properties of DP 600 Steel Sheets Joined by Resistance Spot Welding” - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
13 FARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; UĞUR ÖZSARAÇ; - “MIG Kaynak Yöntemi ile Birleştirilen Al5754 Alaşımının Mekanik Özelliklerine ve Dikiş Geometrisine Kaynak Parametrelerinin Etkisi, ICWET2012-2. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı, pp.401-411, 23-25 Mayıs 2012, Ankara, Türkiye - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
14 FARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; UĞUR ÖZSARAÇ; - “Alüminyum Alaşımlarının TIG Kaynağında Mekanik Özelliklere Kaynak Parametrelerinin Etkisi”, ICWET2012-2. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı, pp.438-446, 23-25 Mayıs 2012, Ankara, Türkiye - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
15 FARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; UĞUR ÖZSARAÇ; - “Effect of Joining Parameters on Beam Geometry and Mechanical Properties in MIG-Brazing of Galvanized Steels”, IMMC16-16th International Metallurgy & Materials Congress, pp.1283-1294, 13-15 Eylül 2012, İstanbul, Türkiye - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
16 FARUK VAROL; UĞUR ÖZSARAÇ; - “MIG-Lehimleme ile Birleştirilmiş TRIP800 Çelik Bağlantıların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi”, 14th International Materials Symposium, 10-12 Ekim 2012, Denizli, Türkiye - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
17 FARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; UĞUR ÖZSARAÇ; ERDİNÇ İLHAN; - “Investigation of Fatigue Properties of Train Brake Pads Manufactured from Cast Iron and Carbon-Carbon Composites" - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
18 F.VAROL, M.EKİCİ, U.ÖZSARAÇ, S.ASLANLAR, E.İLHANFARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; UĞUR ÖZSARAÇ; ERDİNÇ İLHAN; - “Investigation of Wear Properties of Sliding Plates used in Railway Vehicles” - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
2.4-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA POSTER OLARAK SUNULAN VE YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Nuri AKKAŞ; ERDİNÇ İLHAN; FARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; - WELDING TIME EFFECT ON MECHANICAL PROPERTIES IN RESISTANCE SPOT WELDING OF S235JR(Cu) STEEL SHEETS USED IN RAILWAY VEHICLES - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
2 SALİM ASLANLAR; UĞUR ÖZSARAÇ; ERDİNÇ İLHAN; FARUK VAROL; - Investigation of Mechanical Properties and Joinability of Galvanised Automotive Sheets by Gas Metal Arc Brazing Technique - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 -
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 FARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; ERDİNÇ İLHAN; - ‘‘Welding time effect on mechanical properties in resistance spot welding of SPA-C steel sheets ussed in railway vehichles’’ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
2 VAROL FARUK, ASLANLAR SALİM, ÖZSARAÇ UĞUR, EKİCİ MEHMETFARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; UĞUR ÖZSARAÇ; - ‘‘Wear properties of slide plates used in railway vehicles’’ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
3 FARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; UĞUR ÖZSARAÇ; - ‘‘Fatigue properties of cast iron and carbon-carbon composite train brake pads’’ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
2.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 FARUK VAROL; SALİM ASLANLAR; - ”Trenlerde Kayma Plakalarına Uygulanan Dolgu Kaynağı Uygulamalarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi”  - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 UĞUR ÖZSARAÇ; SALİM ASLANLAR; FARUK VAROL; - International Multidisciplinary Microscopy Congress, Proceedings of InterM - Springer Proceedings in Physics - Vol.154 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 FARUK VAROL; - Steel and Composite Structures - - Vol.1 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - UZMANLIK ALAN - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2014 -
2 - UZMANLIK ALAN - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - KAYNAK TEKNİĞİ - - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2014 -
2 - KAYNAK TEKNİĞİ - - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2014 -
3 - İŞ GÜVENLİĞİ - - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2014 -
4 - İŞ GÜVENLİĞİ - - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2014 -
5 - MAKİNE VE KALIP TASARIMI - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2014 -
6 - MAKİNE VE KALIP TASARIMI - - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2014 -
7 - MALZEME TEKNOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
8 - KAYNAK TEKNİĞİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
9 - KAYNAK TEKNİĞİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
10 - İLERİ İMALAT YÖNTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
11 - İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
12 - MALZEME SEÇİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
13 - MALZEME SEÇİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
14 - İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
15 - MALZEME TEKNOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
16 - MAKİNE VE KALIP TASARIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
17 - İLERİ İMALAT YÖNTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
18 - MAKİNE VE KALIP TASARIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
19 - İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
20 - MALZEME TEKNOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
21 - TEMEL İŞLEMLER TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
22 - ELEKTRİK ARK VE OKSİ-GAZ KAYNAK TEKNİKLERİ VE UYG. - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
23 - MALZEME MUAYENE YÖNTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
24 - MAKİNE VE KALIP TASARIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
25 - MAKİNE VE KALIP TASARIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
26 - MESLEK EĞİTİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.6 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
27 - MESLEK EĞİTİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.6 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
28 - İLERİ İMALAT YÖNTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
29 - İLERİ İMALAT YÖNTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -